начало I  котли на пелети I  котли на биомаса I  линии за пелетиране I  пелети I  дробилки I  шредери I  брикетиращи машини I  употребявана техника I  услуги I  контактКотли на биомаса

Екоефект България ООД е официален представител на котлите SMART произведени от Чешката компания

Smart Heating Technology s.r.o.
Котел на биомаса
Предлагаме икономично и екологично решение за отопление с мощности от 150 - 500 kW. Котлите SMART са подходящи за отопление на различни обекти: обществени сгради, зали, селскостопански обекти, жилищни сгради, промишлени сгради и др. Предлагаме също мобилни котелни, самостоятелни бункери за гориво и пълен асортимент от аксесоари.

На своите клиенти предлагаме:
калкулиране на бъдещите експлоатационни разходи при отопление на биомаса;
изготвяне на техническо решение;
доставка и инсталиране на оборудването;
последващ мониторинг на инсталацията;
периодичен сервиз и поддръжка;
доставка на гориво за своите клиенти.

Цялата система е изградена на най-високо качество. Гаранция за това е притежаваният от производителя сертификат - система за управление на качеството ISO 9001. Параметрите на котлите като ефективност, вредни емисии и др. са в съответствие с изискванията на най-високото европейско качество и са напълно сравними с водещите на този пазар технологии за изгаряне на биомаса.

Намаляване на разходите за отопление е икономическа основа за изчисляване на възвръщаемостта на инвестициите. Тази възвръщаемост е изключително важна за клиента и ние разбираме това, затова тя е заложена като част от комплексното ни предложение. Една от възможностите за финансиране на инвестицията е чрез Програмата „Енергийна ефективност”. Спестеното от отопление на биомаса спрямо съществуващото състояние може да бъде използвано за изплащане на кредит, лизинг и др.

В основните предимства на използването на автоматичен котел влизат:

 • висок комфорт на обслужване
  автоматично запалване и подаване
  автоматичен контрол на горивния процес
  автоматично почистване
  автоматично изнасяне на пепелта
  управление посредством мобилен тел.
  управление през интернет
  контролери SIEMENS

 • Мобилни котелни - мобилно технологично решение за отопление, което включва всички компоненти необходими за производството на топлина включително бункер за гориво. Цялото оборудване е събрано в контейнер. Може да бъде проектирано за различни мощности.
 • Възможност за връзване на котлите в каскада (свързване на котлите един след друг до мощност 2 MW)
 • Възможност за регулиране на мощността (30 – 100 %)
 • Висока ефективност: 96 %
 • Ниски вредни емисии, съдържание на CO, NOx и прах

  Рециклиране на биомасата
  В момента все повече страни трябва да осъзнаят, че изкопаемите горива (въглища, нефт, земен газ) не са неизчерпаеми и най-вече вредят на околната среда. Енергията от биомаса дава своя принос дори и малък към намаляване на слънчевата радиация чрез фотосинтезата. Енергията от биомаса се нарежда при възобновяемите енергийни източници (слънчева, вятърна, водна и биомаса). Използването на тези източници излиза не преден план в Европа и значително намалява вредните емисии и увеличава качеството на средата на живот.

 • Намирате се в раздел - Котли на биомаса

  Полезни сведения:
 • Биомаса
 • Продукти
    - мобилни котелни
    - каскадно свързване на котлите до 2MW
 • Сертификати
 • Референции


  Галерии:
 • Виж галерия оборудване
 • Виж галерия приложения

 • © Екоефект България ООД.    l    0895 20 20 20   l    Офис: office@ekoeffect.com    l    Продажби: sales@ekoeffect.com      web-design by @lvis