начало I  котли на пелети I  котли на биомаса I  линии за пелетиране I  пелети I  дробилки I  шредери I  брикетиращи машини I  употребявана техника I  услуги I  контакт

Брикетиращи машини

ПРЕСИ ЗА ПРОИЗВОДСТВО НА ЕКОБРИКЕТИ BrikStar

За производство на гориво:
Дървесни стърготини,талаш,надробена дървесина,слама и други
селскостопански растителни отпадъци,хартия,текстилни влакна

Параметри на брикета:
 • цилиндрична форма с диаметър 50 или 65 mm, дължина от 30 до 70 mm
 • енергийна стойност 15 to 18 MJ/kg
 • без свързващи вещества

  Всички модели брикетиращи преси са съоръжени с автоматична система за контрол на налягането и сензор за наличие на материал в резервоара.

  Моделите 30, 50 и 70 могат да работят 6-8 часа без прекъсване. Съществува опция за добавяне на охлаждане на маслото, което да доведе до възможна работа в непрекъснат режим.

  Моделите над 100 могат да работят на непрекъснат режим.

  Изисквания към материала:
 • Влажност 8-15%
 • Едрина 5-15мм

  Технически параметри и цени:
  Модел Диаме-
  тър на
  брикета
  Произво-
  дителност
  кг/час
  Ел.
  мощ-
  ност
  Преса
  с бункер
  1 m3
  Преса
  с бункер
  2 m3
  Преса
  с бункер
  3 m3
  BrikStar 25 65 mm 20 - 40 4,3 kW тегло 780 kg
  Цена 13 220 €
  без ДДС
  тегло 870 kg
  Цена 17 090 €
  без ДДС
  тегло 960 kg
  Цена 17 550 €
  без ДДС
  BrikStar 50 65 mm 40 - 60 5,6 kW тегло 790 kg
  Цена 16 490 €
  без ДДС
  тегло 880 kg
  Цена 20 360 €
  без ДДС
  тегло 970 kg
  Цена 20 820 €
  без ДДС
  BrikStar 70 65 mm 50 - 80 6,9 kW тегло 845 kg
  Цена 20 020 €
  без ДДС
  тегло 905 kg
  Цена 23 890 €
  без ДДС
  тегло 1025 kg
  Цена 24 360 €
  без ДДС
  BrikStar 100 65 mm 90 - 120 9,3 kW тегло 1105 kg
  Цена 24 030 €
  без ДДС
  тегло 1195 kg
  Цена 27 900 €
  без ДДС
  тегло 1285 kg
  Цена 28 360 €
  без ДДС
  BrikStar 150 65 mm 130 - 160 13,5 kW тегло 1160 kg
  Цена 30 700 €
  без ДДС
  тегло 1250 kg
  Цена 34 570 €
  без ДДС
  тегло 1340 kg
  Цена 35 040 €
  без ДДС
  BrikStar 200 50 mm 180 - 220 14,5 kW - тегло 1450 kg
  Цена 40 040 €
  без ДДС
  тегло 1550 kg
  Цена 40 510 €
  без ДДС
  BrikStar 400 50 mm 360 - 420 28 kW - - тегло 2500 kg
  Цена 82 760 €
  без ДДС

  Общи технически параметри:
  Захранващо напрежение 400 V
  Управляващо напражение 24 V
  Електрическа защита IP54
  Ниво на шум – на работното място (Импулсен шум) max. 90 dB (A)
  Време на работа без охладител на хидравличната течност 6-8 часа
  Време на работа с охладител на хидравличната течност Непрекъснато

  Технически и работни условия:
  Допустима влажност на входния материал 8-15 %
  Специфично тегло на брикета 700 - 1100 kg/m3
  Дължина на брикета 30 - 80 mm
  Максимално работно налягане 180 bar (18MPa)
  Максимална работна температура 60 °C
  Работна температура на околната среда +5 to +35 °C

  Размери на пресите:

  BrikStar 25, 50, 70
  Преси с хидравличен агрегат под захранващия бункер
  Обем на
  бункера
  Дължина
  A
  Ширина
  B
  Височина

  Ширина на
  бункера
  C
  1 m3 1400 mm 1550 mm 1300 mm 1200 mm
  2 m3 1730 mm 2060 mm 1300 mm 1600 mm
  3 m3 1730 mm 2060 mm 1300 mm 1600 mm

  BrikStar 100, 150
  Преси с хидравличен агрегат около захранващия бункер на съвместна рама
  Обем на
  бункера
  Дължина
  A
  Ширина
  B
  Височина

  Ширина на
  бункера
  C
  1 m3 1920 mm 1600 mm 1300 mm 1200 mm
  2 m3 2020 mm 1740 mm 1300 mm 1600 mm
  3 m3 2270 mm 2020 mm 1300 mm 1920 mm

  BrikStar 200
  Преси с две пресоващи устройства и общ бункер
  Обем на
  бункера
  Дължина
  A
  Ширина
  B
  Височина

  Ширина на
  бункера
  C
  2 m3 2260 mm 2260 mm 1400 mm 1600 mm
  3 m3 2020 mm 2530 mm 1400 mm 1920 mm

  BrikStar 400
  Преси с четири пресоващи устройства и общ бункер и отделен хидравличен модул
  Обем на
  бункера
  Дължина
  A
  Ширина
  B
  Височина

  Ширина на
  бункера
  C
  3 m3 4450 mm 2940 mm 1710 mm 1820 mm

  Стандартно оборудване:
 • Електрическо табло със електроннен модул позволяващ работа без човешка намеса
 • Автоматично регулиране дължината и качеството на брикета
 • Тръбна система за транспортиране на брикетите до мястото за пакетиране
 • Термостат за автоматично контролиране на температурата на хидравличното масло
 • Измерване на налягането за управление на работния цикъл
 • Измерване на нивото в хидравличния резервоар
 • Шнек за подаване на материал в пресоващата камера
 • Въртящ се нож на дъното на бункера
 • Сензор за ниво на материал в бункера за автоматично включване или изключване
 • Брояч на работните часове
 • Охладител на маслото или подготовка за неговото монтиране

  Допълнително оборудване:
 • Сензор на максимално ниво на материала в бункера за сигнализиране при пълен бункер и избягване на неговото препълване
 • Маслен охладител за BrikStar 25, 50, 70
 • Хидравлични масла "Arktik" за работа на ниски температури - 20 ° C, защита на всички части на хидравлична схема
 • Бункер с обем 2 m3 или 3 m3 с налконени ъгли
 • Тръбна система за транспортиране на брикетите до мястото за пакетиране с дължина до 15 метра
 • Ротационен стенд за пакетиране на брикетите
 • Ляво изпълнение на пресата
 • Покривало за външен монтаж на пресата
 • Водно охлаждане или удължен охладител на брикетите
 • Филтриране с надстройка с вентилатор

  Предимства, произтичащи от употребата на пресите:
 • Капацитетен диапазон от 25 до 400 кг / час
 • Присъединяване към централната обезпрашителна система
 • Ниска консумация на енергия
 • Универсално приложение
 • Вариант за външен монтаж
 • Лесна работа с пресата
 • Контрол компютър
 • Хидравлични възел, състоящ се от типизирани части
 • Бързо обслужване

 • Намирате се в раздел - Брикетиращи машини


  Преса с бункер от 1 m3  Преса с бункер от 2 m3  Преса с бункер от 3 m3  BrikStar 400  Дъното на букера
  с въртящ се нож

  © Екоефект България ООД.    l    0895 20 20 20   l    Офис: office@ekoeffect.com    l    Продажби: sales@ekoeffect.com      web-design by @lvis