начало I  котли на пелети I  котли на биомаса I  линии за пелетиране I  пелети I  дробилки I  шредери I  брикетиращи машини I  употребявана техника I  услуги I  контакт

Услуги

1.Отопление със собствени съоръжения на административни, производствени и т.н. помещения с доказан икономически ефект.

2.Консултации в областта на биомасата – помощ при избор на технология
или избор на съоръжения за оползотворяването ú.

3.Извършване на тестово пелетиране със суровини на клиента.

4.Отдаване под наем на дробилни машини

Намирате се в раздел - Услуги

© Екоефект България ООД.    l    0895 20 20 20   l    Офис: office@ekoeffect.com    l    Продажби: sales@ekoeffect.com      web-design by @lvis