начало I  котли на пелети I  котли на биомаса I  линии за пелетиране I  пелети I  дробилки I  шредери I  брикетиращи машини I  употребявана техника I  услуги I  контакт

Линии за производство на пелети
(500 - 2000 кг./час)

произведени от

ProPelety s.r.o. Чешка република


схемаProPelety Кафяви въглища
Съдържание на сяра 0,12 % 2-3 %
Калоричност 12-18 MJ/kg 12-17 MJ/kg
Относително тегло 750 kg/m3
една гранула 1300 kg/m3
700 kg/m3
Съдържание на пепел 3-7 % 10-30 %


Видове:

 • ProPelety 700 /1000 /1400 /2000 Agro
 • ProPelety 700 /1000 /1400 /2000 Agro Plus
 • ProPelety 500 /1000 Wood

 • Намирате се в раздел - Линии за пелетиране - Линии за производство на пелети (500 - 2000 кг./час)  Изходящ продукт = Пелети

  изходящ материал - пелети

 • Гранули с диаметър 6-14 мм (според използваната матрица)
  и дължина 1-3 пъти диаметъра,
  без химични добавки, с голяма плътност
 • Свободно събирани или в Big Bag

  Икономика при използване на пелети
 • Намаляване на разходите в отоплителния сезон
  калоричност на пелетите в сравнение с въглища.Могат да бъдат използвани в стандартни котли, като допълнение на въглищата.Най-подходящи са за изгаряне в автоматични котли , където ефективността може да достигне чак93%. (Имаме специални предложения за доставка на котли от наши партньори)

 • Стабилна цена -
  близка до тази на въглищата(в зависимост от качество, вид опаковка, транспорт и др.

 • Комфортна употреба -
  автоматичен режим на работа, съществуваща технология на изгаряне,лесна манипулация, оптимални площи за складиране, чистота

 • Екология
  работа в долните граници на позволените вредни емисии, малко количество пепел(използва се за тор), отстраняване на пределни стойности на емисиите на CO2 –компаниите използващи пелети за отопление не следват нормите за емисии и обратното, могат да търгуват с емисии.

 • Субсидии за потребителите
  държавата предоставя субсидии за котли на биомаса(дърво, дървен чипс, пелети)
 • ProPelety 700 /1000 /1400 /2000 Agro
 • ProPelety 700 /1000 /1400 /2000 Agro Plus
 • ProPelety 500 /1000 Wood


 • © Екоефект България ООД.    l    0895 20 20 20   l    Офис: office@ekoeffect.com    l    Продажби: sales@ekoeffect.com      web-design by @lvis