начало I  котли на пелети I  котли на биомаса I  линии за пелетиране I  пелети I  дробилки I  шредери I  брикетиращи машини I  употребявана техника I  услуги I  контакт
Екоефект България ООД. предлага:

Котли на пелети:

Производство на
Понаст лого


KP Line 1


KP Line 2


KP Line 3

Котли на биомаса:


Производство на


SMART 150, 180, 220, 250, 300, 350, 400, 450 и 500 kW

Малки линии за производство на пелети (до 500 кг./час)
Линии за производство на пелети (500 - 2000 кг./час)

Произведени от


Дробилки за клони:

Дробилка тип ПираняДробилка тип Пирба
Пираня, Пирба

Дробилки за слама:

Дробилка тип HZ 1300Дробилка тип RS 850
HZ 1300, RS 850, RS 750, RS 650

Дробилки за отпадъчна дървесина,
произведени от Екоефект-България:

Дробилка тип ЕКOEFFECT DM30Дробилка тип ЕКOEFFECT DMT
ЕКOEFFECT DM30, ЕКOEFFECT DMT

специализирана раздробяваща техника - на сайта ни drobilki.bg

Брикетиращи машини:

BrikStar

Пелети:

Биопелети
Производство на пелети:

Дървото е естествен, екологично чист и обновим източник на енергия.
Пелетите се произвеждат от отпадъци от дървообработващата индустрия или
от специално отглеждани за целта върбови насаждения.
Те са доста по-евтин източник на енергия от петрола и природния газ.
В Европа се използват вече около 10 години. В страни като Швеция и Австрия са предпочитан вариант за локално отопление.

Предимства на отоплението чрез използване на котли на биопелети:

 • Висока ефективност на котлите;
 • Управляващ модул с модерен дизайн и опростен интерфейс;
 • Горелка, позволяваща екологично протичане на горивния процес;
 • Оптимизирано тяло на котелите, изработено от висококачествена стомана;
 • Висока степен на сигурност при експолоатация;
 • Възможност за комбиниране със соларни системи и достигане на синергичен ефект;
 • Автоматично регулиране на котлите посредством стаен термостат;
 • Висока адаптивност към изискванията на потребителя - различни варианти при окомплектовка със горивен резервоар;
 • Екологичен продукт - възможните използвани горива са дървени и алтернативни пелети, възобновими енергийни източници с минимални вредни емисии изпускани в атмосферата;
 • Продуктът е сертифициран съгласно хармонизираните норми на ЕС (ČSN EN 303.5)

  Котлите от серията КР подлежат на постоянно развитие с цел достигане на оптимален комфорт и икономически показатели при използването им.


 • © Екоефект България ООД.    l    0895 20 20 20   l    Офис: office@ekoeffect.com    l    Продажби: sales@ekoeffect.com      web-design by @lvis